1)vì sao có lòng tự trọng sẽ giúp ta được mọi người xung quanh yêu quý ? 2)Vì sao có lòng tự trọng sẽ giúp ta nhận r

1)vì sao có lòng tự trọng sẽ giúp ta được mọi người xung quanh yêu quý ?

2)Vì sao có lòng tự trọng sẽ giúp ta nhận ra giá trị của bản thân?
Viết một bình luận