Cảm nhận về vẻ đẹp của thúy vân qua đoạn trích cj em thúy Kiều khoảng 100 chữa Giúp em vs ạ

Cảm nhận về vẻ đẹp của thúy vân qua đoạn trích cj em thúy Kiều khoảng 100 chữa

Giúp em vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới