Cho ví dụ có khởi ngữ về môi trường? `->` cho 3 vú dụ

Cho ví dụ có khởi ngữ về môi trường?

`->` cho 3 vú dụ

1 bình luận về “Cho ví dụ có khởi ngữ về môi trường? `->` cho 3 vú dụ”

 1. @ Ví dụ 1: 
  Đối với tôi, vấn đề ô nhiễm môi trường là vô cùng nghiêm trọng và cần mọi người phải hành động ngay để kịp thời ngăn chặn hậu quả về sau.
  Khởi ngữ: đối với tôi (khơi gợi lên ý kiến, đi vào vấn đề)
  @ Ví dụ 2: 
  Với những triển vọng và tài năng phát triển thế giới trong tương lai, con người cần phải khắc phục tình trạng về môi trường để chúng ta được sống trong một trái đất xanh, sạch, đẹp.
  Khởi ngữ: với những triển vọng… (Nêu lên ý kiến).
  @ Ví dụ 3: 
  Môi trường là sự sống duy nhất của con người, nó đang gặp nguy hiểm còn chúng ta phải ý thức để bảo vệ nó.
  Khởi ngữ: còn chúng ta (kêu gọi hành động từ thành phần khởi ngữ).
  -> Khởi ngữ là một thành phần phụ trong câu có tác dụng khơi gợi ý kiến, nêu lên vấn đề khởi nguồn cho nội dung, bổ sung ý nghĩa cho câu.

  Trả lời

Viết một bình luận