cho ví dụ về khởi ngữ và các thành phần biệt lập

cho ví dụ về khởi ngữ và các thành phần biệt lập

1 bình luận về “cho ví dụ về khởi ngữ và các thành phần biệt lập”

 1. Khởi ngữ: Về tiền, tôi không thiếu
  Thành phần biệt lập:
  _tình thái: Có lẽ tôi vẫn vương vấn vị Tết
  _cảm thán: Chao ôi, tôi không muốn phải đi học trở lại! 
  _phụ chú: Mẹ tôi, người đàn bà cả đời chỉ biết cặm cụi nay đã biết sống hưởng thụ hơn.
  _Gọi đápp: Này, cậu đi nhanh lên chứ. 

  Trả lời

Viết một bình luận