Chuyện kể, một danh tướng có lần đi ngang qua trường học cũ của mình, liền ghé vào thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy m

Chuyện kể, một danh tướng có lần đi ngang qua trường học cũ của mình, liền ghé vào thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy mình hồi nhỏ và kính cẩn thưa:

– Thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Con là…

   Người thầy giáo già hoảng hốt:

– Thưa ngài, ngài là…

– Thưa thầy, với thầy con vẫn là đứa học trò cũ. Con có được những thành công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào…”

1 Tìm các từ ngữ xưng hô trong đoạn trích trên

2. Lời đáp ở cuối đoạn trích thể hiện tình cảm thái độ như thế nào của vị danh tướng đối với thầy

3. Cho biết một thông điệp có ý nghĩa em rút ra sau khi đọc đoạn trích trên( viết khoảng 5 7 dòng)Viết một bình luận

Câu hỏi mới