Chuyện kể rằng:em,cô gái mở đường Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương. Cho đoàn xe kịp giờ ra trận Em đã

Chuyện kể rằng:em,cô gái mở đường

Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương.

Cho đoàn xe kịp giờ ra trận Em đã lấy tình yêu tổ quốc của mình thấp lên ngọn lửa

Đánh lạc hướng thù.Hứng lấy ngững luồng bom…

Đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn

Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái Một nấm mộ, nắng ngời bao sắc đá

Tình yêu thương bồi đắp cao lên

(Trích Khoảng trời, hố bom của Lâm Thị Mỹ Dạ)

1.Công việc của cô gái làm là gì?nguyên nhân vì sao cô ấy hi sinh

2. Xác định phương thức biểu đạtViết một bình luận

Câu hỏi mới