Con hư tại mẹ,cháu hư tại bà là thành ngữ hay tục ngữ

Con hư tại mẹ,cháu hư tại bà là thành ngữ hay tục ngữViết một bình luận

Câu hỏi mới