Đặt mỗi biện pháp tu từ một ví dụ và phân tích ví dụ theo mẫu Giúp mikkkk vs ak

Đặt mỗi biện pháp tu từ một ví dụ và phân tích ví dụ theo mẫu

Giúp mikkkk vs ak

2 bình luận về “Đặt mỗi biện pháp tu từ một ví dụ và phân tích ví dụ theo mẫu Giúp mikkkk vs ak”

 1. a, So sánh: Mùa đông
                    Trời là cái thủ lạnh
                    Mùa hè
                    Trời là cái bếp lò nung
  Phân tích: so sánh thời tiết mùa đông lạnh buốt giống như cái tủ lạnh, thời tiết mùa hè nóng nực như bếp lò – so sánh hiện tượng, sự vật có nét tương đồng, có từ so sánh: là
  b, Nhân hóa
  Ông trời
  Mặc áo giáp đen
  Ra trận
  Muôn ngàn cây mía
  Múa gươm
  Kiến hành quân
  Đầy đường
  Phân tích: hình ảnh của sự vật trước bão, ồ ạt, điêng cuồng như ra trận- Nhân hóa sự vật, con vật có cử chỉ linh động giống người
  c, Ẩn dụ
  Anh đội viên nhìn Bác
  Càng nhìn lại càng thương
  Người Cha mái tóc bạc
  Đốt lửa cho anh nằm
  Phân tích: phép ẩn dụ gọi tên hiện tượng, sự vật này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng, ở đây muốn nói Bác có phẩm chất như người cha, ẩn dụ phẩm chất.
  d, Hoán dụ
  Áo nâu liền với áo xanh
  Nông thôn cùng với thị thành đứng lên
  Phân tích: Áo nâu chỉ người nông dân, áo xanh chỉ người công nhân, nông thôn chỉ nơi có người nông dân, thị thành chỉ nơi có người công nhân – hoán dụ: gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có quan hệ gần gũi, ở đây sử dụng hoán dụ lấy cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng

  Trả lời
 2. *nhân hóa
  Bác gà trống dậy sớm gọi mọi người dậy và bắt đầu 1 ngày mới
  *so sánh
  Chú mèo có bộ lông trắng như chiếc kẹo bông
  *ẩn dụ
  Vì lợi ích mười năm trồng người
  *đối lập
  Hoa cười ngọc thốt đoan trang
  *điệp từ
  Thông reo bờ suối rì rào
  Chim chiều ríu rít chim nào kêu ai

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới