Đọc đoạn trích ở phần hỏi chỉ tiết! … Ông lão rít một hơi thuốc lào nữa, gật gù cái đầu… – Hà, nắng gớm,

Đọc đoạn trích ở phần hỏi chỉ tiết!

… Ông lão rít một hơi thuốc lào nữa, gật gù cái đầu… – Hà, nắng gớm, về nào…

2. Hãy chép lại một câu văn có dùng dấu ba chấm trong đoạn trích trên và nêu rõ tác dụng của việc dùng dấu ba chấm trong câu đó.

4. Kể tên một văn bản khác trong chương trình Ngữ văn cấp Trung học cơ sở cũng viết về tình yêu quê hương đất nước (ghi rõ tên tác giả).
Viết một bình luận