Đóng vai người lính kể về câu chuyện trong bài Ánh trăng của Nguyễn Duy

Đóng vai người lính kể về câu chuyện trong bài Ánh trăng của Nguyễn DuyViết một bình luận

Câu hỏi mới