Em hãy viết đoạn văn ngắn ( 12-15 câu ) trình bày suy nghĩ của em về việc: Phải làm gì để không lãng phí thời gian. Trong

Em hãy viết đoạn văn ngắn ( 12-15 câu ) trình bày suy nghĩ của em về việc: Phải làm gì để không lãng phí thời gian. Trong đoạn văn có sử dụng phép thế – gạch chân.Viết một bình luận

Câu hỏi mới