Xét theo cấu tạo, câu văn: ” Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người vậy anh Sáu mới đưa mắt n

Xét theo cấu tạo, câu văn: ” Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người vậy anh Sáu mới đưa mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà.” thuộc kiểu câu gì?

2 bình luận về “Xét theo cấu tạo, câu văn: ” Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người vậy anh Sáu mới đưa mắt n”

 1. Phân tích câu:
  Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết
  Trạng ngữ
  Mọi người vậy / anh Sáu / mới đưa mắt nhìn con / , /
  Trạng ngữ cn1 vn1
  thấy/ nó / đứng trong góc nhà /
  Cn2 vn2
  -> có cấu tạo 2 cụm chủ vị
  -> đc nối = dấu phẩy
  -> 2 vế ko bao chứa nhau
  => là câu ghép
  Vậy thuộc kiểu câu: câu ghép

  Trả lời

Viết một bình luận