Ghi lại tâm trạng của em sau khi để sảy ra 1 chuyện có lỗi với bạn( viết đoạn văn ngắn thui nha^^)

Ghi lại tâm trạng của em sau khi để sảy ra 1 chuyện có lỗi với bạn( viết đoạn văn ngắn thui nha^^)Viết một bình luận

Câu hỏi mới