Giải thích ý nghĩa câu nói:” Tôi tin rằng người lính mạnh nhất là người lính không vũ trang’ – Mahatma Gandhi.

Giải thích ý nghĩa câu nói:” Tôi tin rằng người lính mạnh nhất là người lính không vũ trang’ – Mahatma Gandhi.Viết một bình luận

Câu hỏi mới