Giúp tớ vớiiii Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩcuar mình về ý nghĩa của lời xin lỗi tíc

Giúp tớ vớiiii

Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩcuar mình về ý nghĩa của lời xin lỗi tích cựcViết một bình luận

Câu hỏi mới