Hãy tưởng tượng 20 năm sau vào 1 ngày hè e về thăm lại trường cũ . hãy viết thư cho 1 bạn của e hồi ấy kể lại buổi thăm tr

Hãy tưởng tượng 20 năm sau vào 1 ngày hè e về thăm lại trường cũ . hãy viết thư cho 1 bạn của e hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đóViết một bình luận

Câu hỏi mới