Hình ảnh của Quan Trung và Nguyễn Huệ có những đặc điểm gì?

Hình ảnh của Quan Trung và Nguyễn Huệ có những đặc điểm gì?

1 bình luận về “Hình ảnh của Quan Trung và Nguyễn Huệ có những đặc điểm gì?”

 1. ## Hình ảnh Quang Trung – Nguyễn Huệ
  a. Là người có hành động mạnh mẽ, quyết đoán
  – Khi nghe tin giặc đánh chiếm đến Thăng Long, đã chiếm được cả vùng đất rộng lớn nhưng Quang Trung không hề nao núng, định thân chinh cầm quân đi đánh giặc
  – Chỉ trong vòng 1 tháng, Quang Trung đã làm được nhiều việc lớn
  + Tế cáo trời đất
  + Lên ngôi hoàng đế
  + Đốc suất đại binh
  + Gặp gỡ Nguyễn Thiếp xin ý kiến
  + Tuyển mộ, duyệt binh lớn ở Nghệ An
  + Phủ dụ tướng sĩ, có kế hoạch hành quân đánh giặc
  + Đưa ra quyết sách ngoại giao khi thắng cuộc
  b. Là người có trí tuệ sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng
  – Sáng suốt trong việc lên ngôi vua
  + Để yên lòng dân
  + Thống nhất bề tôi, hội tụ nhân tài
  – Trong việc nhận định tình hình địch ta
  + Qua lời dụ tướng sĩ ông đã chỉ rõ:” đất nào sao ấy, người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác”
  + Ông còn vạch rõ tội ác của giặc: ”từ thời Hán đến nay, chúng nhiều phen cướp bóc giết hại dân ta, vơ vét của cải, người mình không chống nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi”
  + QT còn khích lệ các tướng sĩ bằng những tấm gương anh hùng: Trưng Nữ Vương, Lê Đại Hành,…
  + QT đã dự định được Lê Chiêu Thống về nước có thể làm cho một số người nhà Lê thay lòng đổi dạ nên đã có lời dụ chí tình, nghiêm khắc
  – Sáng suốt trong việc nhận xét bề tôi
  + Trong dịp hội quân ở Tam Điệp, QT đã hiểu được lí do rút quân của hai vị tướng tài là Sở và Lân nên đã tha tội cho họ
  + Đối với Ngô Thì Nhậm thì QT đánh giá cao và sử dụng như một vị quân sư đa mưu túc chí. Ông đã tính đến việc sử dụng Ngô Thì Nhậm trong việc ngoại giao để dẹp binh đao với nhà Thanh sau khi chiến thắng
  @LP

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới