Kể lại một lần em để xảy ra chuyện có lỗi với bạn,thầy cô hoặc một người thân trong gia đình Giúp mình với ạ

Kể lại một lần em để xảy ra chuyện có lỗi với bạn,thầy cô hoặc một người thân trong gia đình

Giúp mình với ạ

(Không chép trên mạng nhé)Viết một bình luận

Câu hỏi mới