Lập dàn bài:Em hãy đóng vai người cháu kể lại những kỉ niệm sâu sắc bên bà qua bài thơ “Bếp lửa”.

Lập dàn bài:Em hãy đóng vai người cháu kể lại những kỉ niệm sâu sắc bên bà qua bài thơ “Bếp lửa”.Viết một bình luận

Câu hỏi mới