Lí do cần phải uống nước nhớ nguồn (TLV nghị luận xh _viết cho mình đoạn ngắn để mình cho vào phần thân bài)

Lí do cần phải uống nước nhớ nguồn

(TLV nghị luận xh _viết cho mình đoạn ngắn để mình cho vào phần thân bài)

1 bình luận về “Lí do cần phải uống nước nhớ nguồn (TLV nghị luận xh _viết cho mình đoạn ngắn để mình cho vào phần thân bài)”

  1. text{* Lí do cần phải uống nước nhớ nguồn :*}
    Mọi thứ trên đời này không tự nhiên mà có hay miễn phí từ trên trời rơi xuống , cái đó cần phải đánh đổi bằng mọi giá , bằng bất cứ giá nào có thể phải đổ cả mồ hôi , sương máu ,thậm chí là cả cái tính mạng có thể đổi lấy nó . Trong đời sống , mọi sinh vật , đồ dùng cá nhân hoặc bất kì 1 thành tựu (thành quả) nào đó đều là do con người tự bỏ sức lao động để làm ra .Thậm chí ngay cả vật chất và tinh thần đều do 1 nghệ nhân tạo ra . Không nói xa xôi đâu đó là ba mẹ đã tạo ra con cái và yêu thương chúng , nuôi họ lớn lên thành tài . Nói xa xôi hơn đó là , các vị anh hùng đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước ta . . . Do đó . chúng ta cần phải uống nước nhớ nguồn .
    text{ —————————————————————————–}
    text{ #Ốc xinh đẹp }

    Trả lời

Viết một bình luận