Nêu tác dụng của lập từ trong khổ sau Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xuân người ra đ

Nêu tác dụng của lập từ trong khổ sau

Mùa xuân người cầm súng

Lộc giắt đầy trên lưng

Mùa xuân người ra đồng

Lộc trải dài nương mạ

Tất cả như hối hả

Tất cả như xôn xao

2 bình luận về “Nêu tác dụng của lập từ trong khổ sau Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xuân người ra đ”

  1. ????????ệ???? ????????á????
    đ????ệ???? ????ừ : ” ????ấ???? ????ả ”
    -> ????à???? ????ổ???? ????ậ???? ???????????????? ????????ầ???? ???????????? độ???????? ????????ẩ???? ????????????ơ????????, ????ư???????? ????ừ????????, ????ộ???? ????ã ????à ????????ấ???? ????????ạ???????? ????á???? ????ứ????, ???????????? ????????ớ???????? ????ủ???? ????á???? ????????ả. ????ừ đó ????????ể ????????ệ???? ????????ề???? ????ự ????à???? ????ớ???? ???????????? ????ề đấ???? ????????ớ???? ????ủ???? ????á???? ????????ả.

    Trả lời

Viết một bình luận