Những kiến thức cần học của 3 bài ( Đồng chí , Tiểu đội xe không kính , Đoàn thuyền đánh cá )

Những kiến thức cần học của 3 bài ( Đồng chí , Tiểu đội xe không kính , Đoàn thuyền đánh cá )

1 bình luận về “Những kiến thức cần học của 3 bài ( Đồng chí , Tiểu đội xe không kính , Đoàn thuyền đánh cá )”

 1. -xác định thể thơ,ptbd chính
  -bố cục văn bản
  -yếu tố thời gian không gian
  -sự việc, nhân vật trong bài thơ
  -hình ảnh của thiên nhiên(đoàn thuyền đánh cá)
  -thiên nhiên trong đêm(đc,tdxkk)
  -phân tích từng câu thơ
  -nội dung
  -nghệ thuật                           
  chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới