BT: phát triển các động từ sau thành cụm động từ ,tính từ ;xác định cấu tạo(Để đưa vào bản mô hình) -tìm –

BT: phát triển các động từ sau thành cụm động từ ,tính từ ;xác định cấu tạo(Để đưa vào bản mô hình)

-tìm

-tươi

-nhảy

1 bình luận về “BT: phát triển các động từ sau thành cụm động từ ,tính từ ;xác định cấu tạo(Để đưa vào bản mô hình) -tìm –”

 1. tìm kiếm xung quanh
  => Cụm động từ
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{}&\text{tìm kiếm }&\text{xung quanh }\\\hline \end{array}
  tươi như hoa
  => Cụm tính từ
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{}&\text{tươi }&\text{như hoa }\\\hline \end{array}
  nhảy múa tung tăng
  => Cụm động từ
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{}&\text{nhảy múa }&\text{tung tăng }\\\hline \end{array}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới