Cảm nhận về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng -Kim Liên (bỏ đoạn đầu, ôngHai rất yêu làng và hay khoe làng) Help

Cảm nhận về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng -Kim Liên (bỏ đoạn đầu, ôngHai rất yêu làng và hay khoe làng) HelpViết một bình luận

Câu hỏi mới