Phân tích cảm xúc của nhà thơ qua khổ thơ Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rấ

Phân tích cảm xúc của nhà thơ qua khổ thơ

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân

Ko chép mạng ạ
Viết một bình luận