Theo em vì soa chúng ta không cần phải là no.1 mà chỉ cần là chính con người khác biệt duy nhất? Giúp mình hứa vot

Theo em vì soa chúng ta không cần phải là no.1 mà chỉ cần là chính con người khác biệt duy nhất?

Giúp mình hứa vote5* với tlhnViết một bình luận

Câu hỏi mới