Tìm khởi ngữ trong đoạn sau: “Tôi, một quả bom trên đồi. Nho, hai quả dưới lòng đường. Chị Thao, một quả dưới chân cái hầm

Tìm khởi ngữ trong đoạn sau: “Tôi, một quả bom trên đồi. Nho, hai quả dưới lòng đường. Chị Thao, một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ.”

2 bình luận về “Tìm khởi ngữ trong đoạn sau: “Tôi, một quả bom trên đồi. Nho, hai quả dưới lòng đường. Chị Thao, một quả dưới chân cái hầm”

  1. Tôi, một quả bom trên đồi. Nho, hai quả dưới lòng đường. Chị Thao, một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ.”
    – Thành phần khởi ngữ có trong đoạn văn trên là : “Tôi” , “Nho” , “Chị Thao”
    -> Khởi  ngữ là thành phần đứng trước câu văn nhằm nêu ra chủ đề được đề ra trong câu văn ấy

    Trả lời

Viết một bình luận