Tính cập nhật trong vb nhật dụng là gì ?

Tính cập nhật trong vb nhật dụng là gì ?

2 bình luận về “Tính cập nhật trong vb nhật dụng là gì ?”

  1. Tính cập nhập trong văn bản nhật dụng là: kịp thời đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hiện đại thể hiện rõ ở chức năng, đề tài.

    Trả lời
  2. @ Tính cập nhật của văn bản nhật dụng nghĩa là :
    + Kịp thời cập nhật các sự việc và đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hiện đại luôn được thể hiện ở chức năng đề tài ( Trong những đề tài có tính cập nhật )

    Trả lời

Viết một bình luận