Tớ hỏi ạ:Mấy cái độc thoại nội tâm của nhân vật ông Hai không phải là lời nói thì có phải cho vào dấu ngoặc kép không ạ?

Tớ hỏi ạ:Mấy cái độc thoại nội tâm của nhân vật ông Hai không phải là lời nói thì có phải cho vào dấu ngoặc kép không ạ?

2 bình luận về “Tớ hỏi ạ:Mấy cái độc thoại nội tâm của nhân vật ông Hai không phải là lời nói thì có phải cho vào dấu ngoặc kép không ạ?</”

  1. Những lời  độc thoại nội tâm của nhân vật ông Hai không phải là lời nói thì không có gạch đầu dòng và có dấu ngoặc kép  vào trước và sau lời độc thoại nội tâm của nv ông Hai 

    Trả lời

Viết một bình luận