Tôi tự nói với bản thân mình sẽ học tập thải chăm chỉ để sau nay có thể đáp đền công ơn dưỡng dục cha mẹ Đó là đọc

Tôi tự nói với bản thân mình sẽ học tập thải chăm chỉ để sau nay có thể đáp đền công ơn dưỡng dục cha mẹ

Đó là đọc thoại nội tâm phải ko ạViết một bình luận

Câu hỏi mới