trong bữa cơm đó anh sáu gấp một cái trứng cá to vàng để vào chén nó…… giận quá và không kịp suy nghĩ anh buông tay

 trong bữa cơm đó anh sáu gấp một cái trứng cá to vàng để vào chén nó…… giận quá và không kịp suy nghĩ anh buông tay đánh vào mông nó và hét lên: Sao m cứng đầu quá vậy hả?

Đoạn trích trên đã vi phạm phương châm nào? Vì sao ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới