“ước làm một hạt phù sa Ước làm một tiếng chim ca xanh trời Ước làm tia nắng vàng tươi Ướ

“ước làm một hạt phù sa

Ước làm một tiếng chim ca xanh trời

Ước làm tia nắng vàng tươi

Ước làm một hạt mưa rơi, đâm chồi”.

Câu 1: trong đoạn trích tác giả ước muốn làm gì?

Câu 2: chỉ ra 1 biện pháp tu từ và cho biết tác dụng

Câu 3: thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích trên là gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới