Viết bài văn: – Hình thức: bài văn thuyết minh, bố cục 3 phần(MB-TB-KB); lời văn thuyết minh chính xác, rõ ràng.

Viết bài văn:

– Hình thức: bài văn thuyết minh, bố cục 3 phần(MB-TB-KB); lời văn thuyết minh chính xác, rõ ràng.

– Nội dung: giới thiệu về một đồ dùng có ích trong cuộc sống (Nguồn gốc, cấu tạo, công dụng, cách sử dụng, cách bảo quản)

– Yêu cầu bắt buộc: biết kết hợp phương pháp thuyết minh với một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong bài viết.Viết một bình luận

Câu hỏi mới