Viết đoạn văn 10-12 câu, nêu cảm nhận của em về 2 câu thơ sau : Mai cốt cách tuyết tinh thần Mỗi người

Viết đoạn văn 10-12 câu, nêu cảm nhận của em về 2 câu thơ sau :

Mai cốt cách tuyết tinh thần

Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

(không chép mạng, ai giỏi văn giúp em với ạ, hay vote 5 sao)Viết một bình luận

Câu hỏi mới