Viết đoạn văn ngắn khoảng 150 chữ nêu suy nghĩ của em về quan điểm. Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực vớ

Viết đoạn văn ngắn khoảng 150 chữ nêu suy nghĩ của em về quan điểm. Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn và với người khác , nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười , để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ , để viết 1 lời cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới