Viết một đoạn dẫn chứng về lòng vị tha của bác hồ

Viết một đoạn dẫn chứng về lòng vị tha của bác hồ

1 bình luận về “Viết một đoạn dẫn chứng về lòng vị tha của bác hồ”

  1. Từ trong tư tưởng, quan điểm, cho đến cách sống, cách nói, cách viết, Hồ Chí Minh luôn giáo dục cán bộ, đảng viên về tấm lòng vị tha, nhân ái, vì mọi người. Bác căn dặn: người cách mạng là người rất giàu tình cảm, và vì giàu tình cảm nên làm cách mạng. Với Người, “bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích là làm sao ích quốc lợi dân. Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn đau khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”, “suốt đời, tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Cho nên hãy nhân từ mà tha thứ cho những người mắc sai lầm để họ có thể sửa chữa lại lối lầm mà mik gây ra .
    nguyenhieu308

    Trả lời

Viết một bình luận