Viết một đoạn văn 7-10 câu nêu suy nghĩ của em về sự giản dị của bác

Viết một đoạn văn 7-10 câu nêu suy nghĩ của em về sự giản dị của bác

1 bình luận về “Viết một đoạn văn 7-10 câu nêu suy nghĩ của em về sự giản dị của bác”

  1. Bài làm
    Đối với chúng em,Bác chính là vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam , đã ra đi trên con đường Cách mạng , tìm đường cứu nước.Chính thủ tướng đã nói : ” Học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.”Bác chính là tấm gương cho thế hệ noi theo . Bác rất giản dị,ăn mặc gọn gàng,đi đôi cao su,đội chiếc mũ cối…Bác làm việc suốt,bác làm vì cả dân tộc,cả đất nước giang sơn.Bác luôn biết tiết kiệm sức lao động con người làm ra,lúc ăn không làm rơi hột cơm nào.Đối với Bác,giản dị chính là đức tính mà Bác quý nhất,nó quý báu hơn vàng.”Có công mài sắt có ngày nên kim” , dù thấy bản thân Bác tài giỏi nhưng vẫn cố gắng phát huy vững vàng những gì tốt đẹp đó.Vì thế,chúng ta phải học tập và làm theo tư tưởng , phong cách của Bác.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới