Phải chăng hoàn cảnh khó khăn cũng là cơ hội để con người khám phá ra khả năng của bản thân mik có sử dụng câu hỏi tu từ k? W

Phải chăng hoàn cảnh khó khăn cũng là cơ hội để con người khám phá ra khả năng của bản thân mik có sử dụng câu hỏi tu từ k? Why?

1 bình luận về “Phải chăng hoàn cảnh khó khăn cũng là cơ hội để con người khám phá ra khả năng của bản thân mik có sử dụng câu hỏi tu từ k? W”

  1. Khái niệm câu hỏi tu từ :
    – Đặt câu hỏi cho người đọc nhưng không mang mục đích tìm đáp án , mà dùng để bộc lộ cảm xúc , tậm trạng , muốn gửi gắm suy nghĩ , hy vọng.. vào câu hỏi hoặc nhấn mạnh vấn đề
    – Giải đáp thường nằm trong câu 
    –> “Phải chăng hoàn cảnh khó khăn cũng là cơ hội để con người khám phá ra khả năng của bản thân?” là câu hỏi tu từ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới