Phân tích ngắn gọn nét nghệ thuật đặc sắc trong hai câu thơ sau: Cỗi xuân tuổi hạc càng cao, Một cây gánh vác biết

Phân tích ngắn gọn nét nghệ thuật đặc sắc trong hai câu thơ sau:
Cỗi xuân tuổi hạc càng cao,
Một cây gánh vác biết bao nhiêu cànhViết một bình luận

Câu hỏi mới