Phân tích vẻ đẹp của người lính trong đoạn văn sau: Không có kính kh phải vì xe ko có kính …………………………….

Phân tích vẻ đẹp của người lính trong đoạn văn sau:
Không có kính kh phải vì xe ko có kính
………………………………………………………..
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.
Viết mở bài thôi mngViết một bình luận

Câu hỏi mới