Phân tích vẻ đẹp của người lính trong đoạn văn sau: Không có kính kh phải vì xe ko có kính …………………………….

Phân tích vẻ đẹp của người lính trong đoạn văn sau:
Không có kính kh phải vì xe ko có kính
………………………………………………………..
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.
Nêu khái quát về tác giả
KO COPY MẠNG
COPY=RP+1SAO.Viết một bình luận

Câu hỏi mới