Phát hiện rồi sửa lỗi VIẾT CÂU trong đoạn văn: Ngày 5 tháng 9, từ sáng sớm, trên khắp các ngả đường, chúng em náo nức đến

Phát hiện rồi sửa lỗi VIẾT CÂU trong đoạn văn:
Ngày 5 tháng 9, từ sáng sớm, trên khắp các ngả đường, chúng em náo nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Gương mặt bạn nào cũng rạng rỡ hẳn lên.
Viết một bình luận