Qua khổ thơ đầu tác giả đã làm nổi bật điều gì về người lính lái xe ( giúp em nhanh với ah )

Qua khổ thơ đầu tác giả đã làm nổi bật điều gì về người lính lái xe ( giúp em nhanh với ah )Viết một bình luận

Câu hỏi mới