so sánh giữa 2 bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu) và Ánh Trăng (Nguyễn Duy) giúp e với mn oii cmon mn

so sánh giữa 2 bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu) và Ánh Trăng (Nguyễn Duy)
giúp e với mn oii
cmon mn

1 bình luận về “so sánh giữa 2 bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu) và Ánh Trăng (Nguyễn Duy) giúp e với mn oii cmon mn”

 1. – Bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu):
  + Tháng 10/1954, những người kháng chiến từ cân cứ miền núi trở về miền xuôi, Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại thủ đô. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ “Việt Bắc”
  – Bài thơ Ánh Trăng (Nguyễn Duy):
  + “Ánh trăng” là một bài thơ hay viết vào năm 1978, 3 năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, được nhà thơ viết tại Thành phố Hồ Chí Minh. In trong tập “Ánh trăng”
  ⇒ 2 bài thơ cùng chủ đề là đều viết vào những năm thời kì kháng chiến 
  #Chúc bạn học tốt#

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới