soạn văn bài chợ cát ( ngữ văn địa phương lớp 9) Chợ Cát Vẫn là sương gió ngày xưa Vẫn là tiếng của nắng mưa đồng

soạn văn bài chợ cát ( ngữ văn địa phương lớp 9)
Chợ Cát
Vẫn là sương gió ngày xưa
Vẫn là tiếng của nắng mưa đồng làng
Bao nhiêu cái phận mỏng tang
Bấy nhiêu cái vội cái vàng trao nhau
Sơn hào hải vị gì đâu
Mà sao kẻ trước người sau ngọt lời
Bầy ra những thứ vàng mười
Răng đen ngồi cạnh bên người tóc mun
Cầm đồng xu lấm vị bùn
Như cầm lên cái run run phận người.
tác giả : bình nguyênViết một bình luận

Câu hỏi mới