SOS! Câu: Trong cuốn Cảm nhận văn học”, giáo sư Lê Đình Kỵ cho rằng: Tác phẩm nghệ thuật đạt tới cái đẹp theo nghĩa; mang đượ

SOS!
Câu: Trong cuốn Cảm nhận văn học”, giáo sư Lê Đình Kỵ cho rằng: Tác phẩm nghệ thuật đạt tới cái đẹp theo nghĩa; mang được sự thật sâu xa của đời sống bên ngoài, đồng thời mang được sự thật tâm tình của con người”. Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua bài thơ Đồng chỉ của Chính Hữu (Ngữ văn 9, tập một), em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
Viết một bình luận