Tác dụng của biện pháp nói quá trong câu: Trong thời đại hoàng kim này của khoa học , trí tuệ con người chẳng có gì để tự hào

Tác dụng của biện pháp nói quá trong câu:
Trong thời đại hoàng kim này của khoa học , trí tuệ con người chẳng có gì để tự hào vì đã phát minh ra một biện pháp , chỉ cần bấm nút một cái là đưa cả quá trình vĩ đại và tốn kém đó của hàng bao nhiêu triệu năm trở lại điểm xuất phát của nó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới