Tại sao lại có sự khác biệt giữa 2 từ cùng – với trong hai khổ thơ đầu và cuối của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

Tại sao lại có sự khác biệt giữa 2 từ cùng – với trong hai khổ thơ đầu và cuối của bài thơ Đoàn thuyền đánh cáViết một bình luận

Câu hỏi mới