Tại sao tác giả lại khuyên chúng ta hãy nói với nhau đi chứ đừng chat đừng port lên Facebook trả lời bằng cách viết đoạn văn

Tại sao tác giả lại khuyên chúng ta hãy nói với nhau đi chứ đừng chat đừng port lên Facebook trả lời bằng cách viết đoạn văn khoảng 5-8 dòng

2 bình luận về “Tại sao tác giả lại khuyên chúng ta hãy nói với nhau đi chứ đừng chat đừng port lên Facebook trả lời bằng cách viết đoạn văn”

  1. Ngày nay mạng xã hộ vô cùng phát triển, một trong số đó chính là facebook. Hiện nay mọi người liên lạc với nhau thông qua phương tiện ấy. Chính vì vật tác giả lại khuyên chúng ta hãy nói với nhau đi chứ đừng chat đừng port lên Facebook. Đây là một lời khuyên vô cùng đúng đắn. Chúng ta đang quá phụ thuộc vào mạng xã hội mà dần xa cách với nhau. Xã hội ngày càng bị băng hoại và con người mất đi khả năng giao tiếp. Vì vậy hãy nói chuyện với nhau mỗi ngày để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.

    Trả lời
  2. Tác giả khuyên chúng ta “hãy nói với nhau đi” chứ “đừng chatđừng post lên Facebook“. Bởi lẽ cuộc sống của chúng ta cần có sự gắn kết trực tiếp giữa các cá thể trong cuộc sống. Cần có sự tạo nên bởi giao tiếp, gặp gỡ, trò chuyện.đừng nên thụ động quá vào internet mà làm cho mik gây một cảm giác lười. Còn tất cả những thứ trong khung chatfacebook.

    Trả lời

Viết một bình luận