Thuyết minh về 1 thứ đồ dùng (trừ mấy đồ dùng trong sgk ra vd như: phích nước, quạt,…)

Thuyết minh về 1 thứ đồ dùng (trừ mấy đồ dùng trong sgk ra vd như: phích nước, quạt,…)



Viết một bình luận

Câu hỏi mới